DESPRE PROIECT


Proiectul Servicii integrate pentru incluziunea romilor beneficiază de un grant în valoare de 822.018 € oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE în cadrul Programului Dezvoltare locală.

Obiectivul principal al proiectului vizează creşterea incluziunii romilor din Barăci – Medgidia (judeţul Constanţa) şi comuna Gălbinaşi (judeţul Călăraşi) prin măsuri integrate, activităţi de abilitare şi prin acţiuni de combatere a discriminării.

Pentru informaţii oficiale despre Granturile SEE şi despre Programul Dezvoltare locală accesati: www.eeagrants.ro și respectiv, www.frds.ro.

Abordare integrata

pentru o viaţă mai bună


Abordarea integrată a problemelor din comunităţile de romi de la Baraci-Medgidia si Galbinasi va conduce la o viaţă mai bună pentru beneficiarii noştri; creşterea coeziunii sociale; dezvoltarea economică a celor două zone marginalizate în care vom lucra. De oportunitățile oferite de proiect vor beneficia minimum 1100 de persoane (copii, tineri, adulți), familii și experți de etnie romă (grup-țintă principal).

Echipa


Proiectul este implementat, în perioada 1 februarie 2022 – 31 ianuarie 2024, de Fundația Health Action Overseas România (HAO), în calitate de Promotor de Proiect, în parteneriat cu Asociația Curcubeul Cunoașterii (Medgidia), Asociația Sprijinirea Integrării Sociale (ASIS) şi Primăria Gălbinași. La buna derulare a acestuia colaborează Primăria Municipiului Medgidia şi Şcoala Gimnazială nr. 1 din Gălbinaşi.

800

persoane de etnie roma beneficiare de servicii sectoriale/integrate

300

persoane de etnie roma abilitate

230

specialisti si voluntari instruiti

4

parteneri de proiect

2

ani de implementare

BENEFICIARI

Persoane şi familii de etnie romă, experţi şi lideri de etnie romă, specialişti şi voluntari, reprezentanți ai populației majoritare


 
SERVICII
 


Asistenţă socială


 • Informarea şi consilierea a 150 de persoane din Gălbinaşi privind drepturile pe care le au, oportunităţile de care pot beneficia, accesul la servicii şi prestaţii diverse;
 • Acompanierea a 90 de persoane din Gălbinaşi pentru asigurarea accesului la bunuri, servicii, prestații;
 • Sprijin şi acompaniere în dobândirea documentelor de indentitate pentru 20 de persoane din Gălbinaşi.


Educaţie şi dezvoltare personală

 
 • Educaţie remedială şi asigurare masă pentru 300 de copii din ciclul primar şi secundar inferior din Medgidia şi Gălbinaşi;
 • Educaţie non-formală, prin lectură, explorare (excursii tematice) şi joc pentru 150 copii din învăţământul preşcolar, primar şi secundar inferior din Gălbinaşi;
 • Educaţie parentală pentru 250 de părinţi/aparţinători din Medgidia (consiliere parentală şi psihosocială pentru familii) şi Gălbinaşi (Cafeneaua părinţilor – întâlniri de grup pe diverse teme);
 • Consiliere psihologică pentru 50 de copii şi părinţi din Gălbinaşi şi pentru 110 elevi cu vârsta de 7-14 ani din Medgidia;
 • Informaţii practice pe teme de prim ajutor, antidiscriminare, facilitare comunitară pentru 300 de persoane, furnizate în cadrul a 6 sesiuni de formare şi a 14 ateliere;
 • 16 ateliere tematice care abordează nevoile tinerelor femei de etnie romă identificate în cele două comunităţi, pentru 160 de femei.
 


Ocupare

 • Evaluare, informare şi consiliere vocaţională pentru 220 de persoane de etnie romă din Medgidia şi Gălbinaşi;
 • Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale obţinute pe căi non-formale sau informale pentru 30 de persoane din Medgidia şi Gălbinaşi.
 • Mediere pentru inserţia pe piaţa muncii pentru 180 de persoane (dintre cele 220 profilate vocaţional);
 • Integrarea pe piaţa muncii a 40 de persoane de etnie romă.


Locuire

 
 • Consiliere juridică şi asistenţă pentru 60 de familii din Gălbinaşi în vederea obţinerii actelor de proprietate pe casele construite pe loturile sociale alocate de Consiliul Local al comunei.
 


Sănătate

 • program de promovare a unui stil de viaţă sănătos pentru 200 pe persoane;
 • Informarea a 100 de persoane asupra la pachetul minimal de servicii medicale la care au dreptul;
 • Consultaţii medicale pentru 100 de persoane;
 • Consiliere psihologică pentru 160 persoane (copii şi părinţi).
ÎNSCRIERE ÎN PROIECT

Criterii generale de selecție a grupului țintă

 

Pentru a fi eligibila in grupul-tinta al proiectului pentru accesarea serviciilor sectoriale si integrate o persoana trebuie sa indeplineasca in mod cumulativ urmatoarele conditii:

1. Sa se declare ca fiind persoana de etnie roma prin completarea unei declaratii standard de catre persoana respectiva (sau de parinti/tutori in cazul minorilor);

2. Sa aiba domiciliul sau resedinta in zonele de interventie ale proiectului;

3. Sa fie beneficiara a diferitelor prestatii sociale si/sau sa fie referita de catre lucratorii/asistentii sociali din cadrul proiectului ca urmare a realizarii anchetei sociale care sa ateste situatia de vulnerabilitate si nevoile, ca baza pentru furnizarea serviciilor in proiect;

4. Sa nu fie inclusa in activitati similare prin diverse programe/proiecte, indiferent de finantare.

In cazul participarii la activitatile de abilitare, persoanele din grupul tinta trebuie sa indeplineasca pe langa primele 2 criterii de mai sus urmatoarele criterii:

5. Sa fie referite de catre lucratorii/asistentii sociali din cadrul proiectului ca urmare a realizarii anchetei sociale care sa ateste nivelul scazut de constientizare privind drepturile lor si participarea la viata comunitatii si nevoile de participare la activitatile de abilitare;

6. Gen (min 75% femei).

si/sau

7. Sa se declare ca fiind expert/lider rom prin completarea unei declaratii standard privind activitatea pe cont propriu/ in cadrul unor organizatii, de lider formal sau informal in relatie cu persoanele si/sau familiile rome in situatii de vulnerabilitate.

Pentru a fi eligibil pentru activitatile antidiscriminare, o persoana trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

8. Sa aiba domiciliul sau resedinta in zonele de interventie ale proiectului,

sau

9. Sa aiba statutul de angajat (specialist) sau voluntar in domeniile educatiei, sanatatii, ocuparii, serviciilor sociale, administratiei publice, sectorului ONG, implicate in furnizarea de servicii persoanelor de etnie roma la nivelul celor 2 judete de implementare a proiectului.

Documentele pe baza carora se face selectia participantilor in cadrul proiectului

 1. Declaratie de apartenenta la etnia roma;
 2.  Documente doveditoare privind situatia de vulnerabilitate (pentru a accesa serviciile sectoriale sau integrate);
 3. Documente care atesta nivelul scazut de constientizare privind drepturile lor si participarea la viata comunitatii (pentru a participa la activitatile de abilitare);
 4. Formular/Cerere de inscriere in grupul tinta (formular standard);
 5. Copie act de identitate (resedinta in zonele de implementare a proiectului);
 6. Copie dupa diploma/certificatul/adeverinta de absolvire a ultimei forme de invatamant - pentru participarea la activitatile de mediere si de evaluare si certificare a competentelor;
 7. Adeverinta medicala - pentru acordarea serviciilor de sanatate si participare la activitatea de evaluare si certificare a competentelor;
 8. Adeverinta/dovada de la locul de munca in cazul persoanelor de etnie roma participante la evaluarea/certificarea comptenetelor si a specialistilor/voluntarilor participanti la cursul de formare antidiscriminare;
 9. Contract servicii/abilitare/formare - semnat in dublu exemplar;
 10. Declaratie de consimtamant privind utilizarea datelor cu caracter personal.
CONTACT


Abonare la Newsletter  Contact Parteneri  BUCUREȘTI – sediul administrativ

  Bulevardul Nicolae Grigorescu nr.43, sector 3
  telefon: 0771 442 016
  e-mail: contact@hao.org.ro

   

  MEDGIDIA – spațiu furnizare servicii proiect SIR

  Str. Ibrahim Themo nr. 2,
  tel: 0723.501.607,
  e-mail: contact@hao.org.ro

   

  CONSTANŢA - Centrul de Servicii Angajare Asistată

  Aleea Mălinului, nr. 2,
  Bloc B3, scara C, parter, ap 43,
  Constanţa,
  tel. 0771.442.041,
  e-mail: contact@hao.org.ro

  https://www.hao.org.ro


  MEDGIDIA – spațiu furnizare servicii proiect SIR

  Str. Dr. Ibrahim Themo nr. 2,
  Medgidia, jud. Constanța
  telefon: 0728 899 374
  email: curcubeul_c@yahoo.com


  BUCUREȘTI – sediul administrativ

  Aleea Moinești nr. 24, sector 6, București
  telefon: 021 323 38 55
  e-mail: asis.sediu@gmail.com


  http://www.asis-ong.ro


  GĂLBINAȘI – spațiu furnizare servicii proiect SIR

  Str 1 Decembrie 1918 nr. 16,
  comuna Gălbinași, jud. Călărași
  telefon: 0242 516 814
  e-mail: primaria.galbinasi@yahoo.com


  https://primaria-galbinasi.ro